در حال بارگذاری ...

جشنواره عید تا عید

طلا جوادی

درباره من

طلا

متولد: 1360/05/23

وضعیت تأهل: مجرد

مهارت ها

گواهینامه ها و افتخارات

دوره های آموزشی

پکیج ها

برنامه غذایی

شامل چربی سوزی،فرم دهی ، عضله سازی ، حجم دهی و کمک کردن به فرم دهی سینه و باسن و کوچک کردن پهلو و شکم با پشتیبانی زیب اندام

5,000,000 ریال

برنامه ورزشی

شامل چربی سوزی،فرم دهی ، عضله سازی ، حجم دهی و کمک کردن به فرم دهی سینه و باسن و کوچک کردن پهلو و شکم با پشتیبانی زیب اندام

5,000,000 ریال

پکیج شش ماهه - غذایی

شامل چربی سوزی،فرم دهی ، عضله سازی ، حجم دهی و کمک کردن به فرم دهی سینه و باسن و کوچک کردن پهلو و شکم

30,000,000 ریال

پکیج شش ماهه - ورزشی

شامل چربی سوزی،فرم دهی ، عضله سازی ، حجم دهی و کمک کردن به فرم دهی سینه و باسن و کوچک کردن پهلو و شکم

30,000,000 ریال

پکیج سه ماهه - غذایی

شامل چربی سوزی،فرم دهی ، عضله سازی ، حجم دهی و کمک کردن به فرم دهی سینه و باسن و کوچک کردن پهلو و شکم

15,000,000 ریال

پکیج سه ماهه - ورزشی

شامل چربی سوزی،فرم دهی ، عضله سازی ، حجم دهی و کمک کردن به فرم دهی سینه و باسن و کوچک کردن پهلو و شکم

15,000,000 ریال

دیدگاه ها

امید 16:14:30 1399/04/31
بهترین مربی درجه یک

ارسال دیدگاه