در حال بارگذاری ...

فعالیت بدنی، رفتارهای بی تحرک و الگوهای رژیم غذایی به عنوان عوامل خطر چاقی در بین دانش آموزان مدارس اردن ISI

نویسنده : بهاره زارع
تاریخ انتشار : 1399/06/11
مدت زمان مطالعه : 15 دقیقه
تعداد بازدید : 292

فعالیت بدنی، رفتارهای بی تحرک و الگوهای رژیم غذایی به عنوان عوامل خطر چاقی در بین دانش آموزان مدارس اردن ISI

 

Hayder A. Al-Domi a, *, Ahmad Faqih a, Ziad Jaradat b, Anfal AL-Dalaeen a, Saied Jaradat b,
Batool Amarneh b
a Department of Nutrition and Food Technology, School of Agriculture, The University of Jordan, Amman, 11491, Jordan
b Department of Biotechnology and Genetic Engineering, Faculty of Science, Jordan University of Science and Technology, Jordan

 

 

هدف:

 

 شناسایی برخی از عوامل خطر مرتبط با چاقی کودکان در زندگی، الگوهای رژیم غذایی، فعالیت بدنی و رفتارهای بی تحرک.

 

مواد و روش ها:

 

اين مطالعه مقطعي در ميان 977 دانش آموز (473 پسر و 449 دختر) در سن 18-7 سال انجام شد. کودکان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به طور تصادفی از سه شهر اصلی اردن انتخاب شدند: امان، اربد و مفرق. رفتارهای بی تحرک، فعالیت بدنی و رفتارهای غذایی کودک با استفاده از پرسشنامه های معتبر اندازه گیری شد. اضافه وزن و چاقی با معیارهای بین المللی (IOTF) مشخص شد.

 

یافته ها:

 

فعالیت های کم تحرک باعث افزایش خطر اضافه وزن در بین دانش آموزان به میزان 2 برابر می شود:

(RR(Relative risk)=2.0, 95%CI(Confidence interval)(1.1-3.6), p=0.02)

 در حالی که، فعالیت های کم تحرک برای کمتر از 3 ساعت خطر اضافه وزن را 8/0 برابر افزایش داده است:

([RR ¼ 0.8, 95%CI (0.6e1.3), P ¼ 0.388])

دانش آموزانی که کمتر از 30 دقیقه در روز را صرف انجام فعالیت های ورزشی می کنند، خطر اضافه وزن 5/0 برابر در آن ها کاهش می یابد:

[RR ¼ 0.5, 95% CI (0.2e1.0),P ¼ 0.06)].

دانش آموزانی که روزانه یک وعده غذایی می خورند و هر روز میان وعده هایی از کافه تریاهای مدرسه میل می کنند، تمایل بیشتری به چاقی داشتند. به ترتیب:

[(RR ¼ 1.8, 95%CI (0.5e5.9), P ¼ 0.368], and [RR ¼ 1.5, 95%CI (0.9e2.5),P ¼ 0.169]

 

نتیجه گیری:

 

 فعالیت بدنی، خوردن مرتب وعده های غذایی و غذای خانگی، همگی نقش مهمی در کاهش چاقی در بین دانش آموزان اردنی ایفا می کنند، بنابراین اجرای یک سیاست ملی مبنی بر ترویج زندگی فعال و تغذیه سالم در بین دانش آموزان ضروری است.

 

1-مقدمه

 

شیوع چاقی کودکان به طرز نگران کننده ای افزایش یافته است.
این یک چالش جدی در زمینه بهداشت عمومی است. در سطح جهان، شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان در سنین بین سال های 2013 تا 1980، 1/47٪ افزایش یافته است. پیشگیری از چاقی کودکان بسیار مهم است زیرا با رشد پیامدهای بهداشتی نامطلوب در بزرگسالی مانند بیماریهای قلبی عروقی، دیابت نوع 2 و سایر بیماری های مزمن همراه است. چاقی یک بیماری چند ژن است و بیان چاقی توسط عوامل محیطی تعدیل می شود، اما مهمتر از همه تعدادی از ژن های اصلاح شده در تعامل با یکدیگر هستند.
افزایش سریع وزن بدن از تعادل مثبت انرژی ناشی می شود که میزان دریافت انرژی بیش از مصرف انرژی باشد. با این حال، رفتارهایی که ممکن است بر تعادل انرژی تأثیر بگذارد، تحت عنوان « رفتارهای مرتبط با تعادل انرژی » (EBRBs) گفته شده است.
در کودکان و نوجوانان، مهمترین عوامل تعیین کننده رفتاری اضافه وزن و چاقی شامل مصرف غذاهای پر انرژی، سطح فعالیت بدنی و رفتارهای بی تحرک است. عادت های غذایی و فعالیت های بدنی در مراحل اولیه زندگی شکل می گیرد که نشانگر ضرورت افزایش درک ما از منشأ و پیشرفت EBRB در کودکان است.
گزارشی نشان داد که کل مرگ و میر ناشی از فعالیت بدنی پایین از 1489000 در سال 1990 به 2182000 در سال 2013 (465٪، 640٪ استاندارد سن) رسیده است.
تغییرات سریع در عادات غذا خوردن، شیوه زندگی و عدم فعالیت بدنی منجر به افزایش شیوع اضافه وزن و چاقی در کشورهای عربی شده و در نتیجه منجر به افزایش قابل توجهی در بیماری های غیر واگیر ناشی از چاقی مزمن شده است.
در اردن، بین سال های 2013 تا 1980، 24٪ پسران و 4/25٪ دختران (<20 سال) یا اضافه وزن داشتند یا چاق بودند و 8.0٪ دارای بیماری چاقی بودند. با این وجود، مطالعات محدودی در اردن با هدف تعیین عوامل خطر چاقی مربوط به سبک زندگی، عادات غذایی و الگوهای فعالیت بدنی وجود دارد.
به همین ترتیب، هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان قدرت ارتباط عوامل خطر چاقی در کودکان مربوط به سبک زندگی شامل الگوی رژیم غذایی، فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک در بین دانش آموزان مدارس اردنی از سن 18-7 سال با حضور در مدارس دولتی در امان، اربد، و مفرق است.

 

2- مواد و روش ها

 

الگوهای رژیم غذایی

2.1. جمعیت مورد مطالعه

 

یک مطالعه مقطعی در طی سال های 2011-2009 انجام شد. تعداد 922 دانش آموز (473 پسر و 449 دختر) در سنین 18-7 سال به طور تصادفی از 20 مدرسه دولتی اردن با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در سه شهر اصلی اردن انتخاب شدند. امان، اربد و مفرق. امان پایتخت اردن و بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر کشور است. اربد بزرگترین شهر در استان اربد است که بسیار پر جمعیت است اما ساکنان آن از ثروت کمتری برخوردار هستند. مفرق بزرگترین شهر در استان مفرق است که در شمال شرقی اردن واقع شده است. این شهر کم جمعیت است و کمتر از5 درصد از کل اردن را تشکیل می دهد و هنوز هم جمعیت بادیه نشین با سبک زندگی عشایری در آن وجود دارد. پروتکل مطالعه توسط کمیته بررسی تحقیقات، اعضای تحقیقات علمی، دانشگاه اردن و وزارت آموزش تصویب شد. رضایت کتبی از والدین هر کودک شرکت کننده در مطالعه به دست آمد. داده ها به صورت محرمانه جمع آوری و گزارش شدند. حجم نمونه با توجه به تعداد جمعیت دانش آموزان مدارس دولتی در استان های منتخب برای سال های تحصیلی 2010-2009، در وزارت آموزش و پرورش اردن تعیین شد. در کل 922 دانش آموز برای شرکت در این مطالعه تأیید شدند. فرم های رضایت غیرمترقبه با عنوان ترک تحصیل در نظر گرفته می شدند، که این میزان 6/15درصد پسران و 0/18 درصد دختران را تشکیل می دادند. از کل 922 دانش آموز (473 پسر و 449 دختر) در این مطالعه شرکت کردند. 922 برگه پرسشنامه توزیع شده، 767 نفر (399 پسر و 368 دختر) با میزان پاسخگویی 2/83٪ مطابق با جدول 1و1/35٪ برای افراد چاق کاملاً تکمیل شدند. روند مشابهی برای دختران با ارزش های نسبی 5/2٪، 8/21٪ و 6/33٪ به دست آمد.

 

 

 

2.2. جمع آوری داده ها

 

 

ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. سه گروه اصلی: (1) اطلاعات جمعیت شناختی (2) تاریخ رژیم غذایی و شیوه های خوردن غذا و (3) فعالیت های بدنی. سوالات به پاسخ های کوتاه مانند: بله، خیر، یا بیانیه های کوتاه نیاز داشتند.
سؤالات چند گزینه ای شامل سه تا پنج گزینه مختلف از جمله انتخاب « من نمی دانم » هستند. پرسشنامه نظرسنجی تقریباً 20 دقیقه طول کشید تا توسط دانش آموزان تکمیل شود. به منظور سنجش روايی محتوا، از هيئت علمی شامل دانشکده های علوم تغذيه و علوم تربيت بدنی، همچنين پرستاران، والدين و بزرگسالان خواسته شد تا پرسشنامه تدوين شده به زبان عربي را تجديد نظر کنند. علاوه بر این، یک مطالعه مقدماتی توسط سی و شش کودک متشکل از دو دختر و دو پسر از هر مدرسه شرکت کننده انجام شد.
ارزش تخمین زده شده از سازگاری درونی و پایایی پرسشنامه تدوین شده با استفاده از آمار آلفای کرونباخ 79/0 بود.

 

فعالیت بدنی، رفتارهای بی تحرک و الگوهای رژیم غذایی به عنوان عوامل خطر چاقی در بین دانش آموزان مدارس اردن ISI

2.3 اندازه گیری های آنتروپومتریک

در یک جلسه پیگیری، وزن بدن (کیلوگرم)، قد (سانتی متر) و دور کمر (سانتی متر) با استفاده از روش استاندارد اندازه گیری شد. شاخص توده بدنی (BMI) محاسبه شد. استانداردهای مرجع قطع BMI گروه سنی و جنسی ویژه بین المللی (IOTF) برای شناسایی نوجوانان دارای اضافه وزن و چاقی در سنین 17 تا 2 سال مورد استفاده قرار گرفت.

 

2.4 تحلیل آماری

 

داده ها با استفاده از  SPSS 0/17 برای ویندوز 2007 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اختلاف بین شرکت کنندگان با استفاده از تحلیل واریانس (ANOVA) برای متغیرهای مداوم و آزمون های آماری مربع کی دو، برای متغیرهای طبقه بندی شده بررسی شد. مشارکت با استفاده از رگرسیون لجستیک باینری مورد آزمایش قرار گرفت. داده ها به صورت انحراف معیار (SD) و توزیع فراوانی ارائه می شوند. میزان سازگاری درونی مقیاس های ترتیبی با استفاده از آمار آلفای کرونباخ تعیین شد. تمام مقادیر p کمتر از 05/0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

 

فعالیت بدنی، رفتارهای بی تحرک و الگوهای رژیم غذایی به عنوان عوامل خطر چاقی در بین دانش آموزان مدارس اردن ISI

3- نتایج

 

در جدول 2 شاخص های آنتروپومتریک برای دانش آموزان ارائه شده است. بدیهی است که BMI و دور کمر در مقایسه با وزن طبیعی در کودکان دارای اضافه وزن ما بین پسران و دختران چاق به طور معنی داری بیشتر بود     (05/0P <). جدول 3 نشان می دهد که دختران با وزن طبیعی، ورزش منظم را به طور معنی داری بالاتر از پسران با وزن طبیعی (49%, 26.5% , p < 0.01 ) انجام دادند. درصد دختران چاق (28٪) كه 3 تا 4 بار در هفته کمتر از سی دقیقه فعالیت بدني انجام دادند، بيشتر از دختران با وزن طبيعي و اضافه وزن بود (5/23٪ و 2/10٪). همچنين كودكان چاق مدارس نسبت به وزن طبيعي، كم تحرك بودند و تفاوت معني داري نداشتند (117/0 = P). جدول 4 نشان می دهد که دختران با وزن معمولی نسبت به پسران صرف نظر از وزن بدن، بیشتر غذای خانگی مصرف می کنند (003/0 =P). صرف نظر از وضعیت وزن بدن، بیشترین درصد از جمعیت مورد مطالعه از 4/50٪ دختران دارای اضافه وزن تا 1/66٪ از پسران با وزن طبیعی گزارش دادند که سه وعده غذایی در روز میل می کنند بدون اینکه تفاوت معنی داری بین گروه های وزنی وجود داشته باشد (474/0 =P). به طور کلی، نسبت پسران دارای اضافه وزن و چاق که روزانه غذای خانگی مصرف می کردند به طور معنی داری بیشتر از دختران با وزن طبیعی بود (به ترتیب 011/0 = P و 006/0 =P). از نظر مصرف وعده های غذایی خانگی به طور هفتگی بین همه گروه های مطالعه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (472/0 = P). جدول 5 نشان می دهد دانش آموزانی که گزارش شده روزانه یک وعده غذایی می خورند، تمایل بیشتری به چاقی داشتند: [RR = 1.8, 95%Cl(0.5e5.9), p = 0.368] در مقایسه با دانش آموزانی که بیش از سه وعده غذایی در روز می خورند. علاوه بر این، تمایل به چاقی برای دانش آموزانی که در کافه ها غذاهای سالم مصرف نمی کنند: [RR = 1.5, 95% Cl (0.9e2.5), p = 0.169] و تمایل به اضافه وزن برای کسانی که غذاهای خانگی مصرف می کنند: [RR = 1.7, Cl(0.9e3.2), p = 0.116]، وجود دارد.
خطر اضافه وزن و چاقی با خوردن غذای فست فود کمتر از چهار بار در هفته کاهش یافته است:

[RR = 0.5, 95% Cl (0.3e0.9), p = 0.032; RR = 0.6, Cl 95% (0.3e1.3),p = 0.224], respectively).

 

در حالی که دانش آموزانی که بیش از 30 دقیقه ورزش روزانه را تجربه کرده بودند، احتمال تمایل به چاقی را نشان دادند [RR = 1.5, 95% Cl (0.6e3.9), p = 0.400] دانش آموزانی دارای رفتارهای کم تحرک بودند، شانس اضافه وزن بیشتری داشتند. [RR = 2.0, 95% Cl (1.1e3.6), p = 0.02],و کسانی که روزانه کمتر از 3 ساعت در فعالیت های کم تحرک به سر می برند، خطر اضافه وزن را کاهش می دهند:

[RR = 0.8, 95%, Cl (0.6e1.3), p = 0.388], and obese[RR = 0.8, 95%, Cl (0.6e1.2), p = 0.228]

 

فعالیت بدنی، رفتارهای بی تحرک و الگوهای رژیم غذایی به عنوان عوامل خطر چاقی در بین دانش آموزان مدارس اردن ISI

4. بحث

 

اهمیت همه گیری چاقی در کودکان با توجه به تمرکز بیشتر بر پیشگیری، انگیزه اقدامات فوری را فراهم کرده است. با این حال، با توجه به ماهیت پیچیده بیماری فراگیر چاقی، شواهدی که توصیف می کند چه راهکارهایی می تواند از چاقی کودکان جلوگیری کند، همچنان محدود است.
از این رو، به نظر می رسد تحقیقات در مورد شیوه های فعلی غذا خوردن و فعالیت های بدنی در میان دانش آموزان مدارس اردنی در سنین 18-7 سال که در مدارس دولتی از سه شهر اصلی استان های اصلی اردن شرکت می کنند: امان، اربد و مفرق، ادامه دارد.
در مطالعه حاضر، از نظر تعداد ساعاتی که دانش آموز سبک زندگی بی تحرک را حفظ می کند، بین گروه ها اختلاف معنی داری وجود ندارد. با این حال، نسبت دانش آموزان دختر و پسر با وزن طبیعی (به ترتیب 6/77 و 81.6 درصد) که 3 ساعت یا بیشتر در طول روز بدون فعالیت بدنی می گذرانند، بیشتر از پسران و دختران (به ترتیب 1/74 و 8/67 درصد) یا دانش آموز پسر و دختر چاق (به ترتيب 4/69 درصد و 7/73 درصد)، 210/0 P= بود. یک مطالعه در اسپانیا گزارش داد که هر ساعت اضافی از وقت تماشای تلویزیون با افزایش خطر اضافه وزن و چربی اضافی بدن به ترتیب 8/15٪ و 8/26٪ در کودکان و نوجوانان همراه بود. مطالعه ای در کره افزایش خطر 17٪ اضافه وزن و 27٪ چاقی را نشان داد.
یک مطالعه کانادایی از کودکان مدرسه ای در سن 17-5 سال، شواهدی را نشان می دهد که تماشای روزانه بیش از 2 ساعت تلویزیون با کاهش سلامت جسمی و روانی همراه است و پایین آمدن اوقات بی تحرک منجر به کاهش BMI می شود. قابل توجه است، با توجه به شیوه های فعالیت بدنی توسط دانش آموزان، هیچ گونه رگرسیون معنی داری در دانش آموزان چاق مشاهده نشده است: [RR = 0.9,(0.7e1.5), p = 0.927]، علاوه بر این، دانش آموزانی که روزانه فعالیت بدنی انجام نمی دهند، تمایل بیشتری به چاقی دارند.
نتایج ما بر خلاف نتایج جابر و همکاران بود که دریافتند که فعالیت بدنی پایین با اضافه وزن و چاقی در کودکان 8-6 ساله بیروت همراه نیست. کودکان و نوجوانان باید حداقل 60 دقیقه یا بیشتر  فعالیت بدنی روزانه انجام دهند و باید حداقل سه روز در هفته درگیر فعالیت های بدنی هوازی شدید، تقویت عضلات و تقویت استخوان شوند. مطالعه حاضر نشان می دهد خوردن غذای فست فود بیش از چهار بار در هفته با اضافه وزن همراه است (032/0 p =). مطابق با مطالعه سعودی در مورد کودکان مدرسه ای، از سن 11-6 سال متوجه شدیم خوردن غذا بیشتر از 5 بار در هفته بیرون از منزل، چاقی را از 7/52 درصد افزایش می دهد. در مقابل، جانسن و همکاران گزارش دادند که بین عادات رژیم غذایی در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق کانادایی ارتباط مستقیمی وجود ندارد. در حالی که لودویگ و همکاران نشان دادند که مصرف هر وعده اضافی یک نوشیدنی شیرین کننده منجر به افزایش BMI و چاقی می شود، علاوه بر این وعده های غذایی متشکل از غذاهای ناسالم به احتمال زیاد منجر به چاقی می شوند. یافته های یک آمریکایی که طی یک دوره پانزده ساله انجام شده، ثابت کرد که بین مصرف غذای فست فود و افزایش چاقی ارتباط مستقیمی وجود دارد. در این مطالعه مشخص شد افرادی که بیش از دو بار در هفته فست فود می خورند، چهار و نیم پوند بیشتر از افرادی که گهگاهی از این غذاها می خورند وزن اضافه می کردند.
فست فود با افزایش وزن و اپیدمی چاقی همراه است. تغییر سریع عادت های غذایی، سبک زندگی و عدم فعالیت بدنی منجر به افزایش شیوع اضافه وزن و چاقی در کشورهای عربی و در نتیجه افزایش بیماری های مزمن غیر واگیر شده است. داده های WHO (دفتر منطقه ای در قاهره) نشان می دهد که بزرگسالان بین 96 تا 79 درصد در شش کشور عربی (مصر، اردن، عراق، کویت، عربستان سعودی و سوریه) روزانه کمتر از 5 وعده میوه و سبزیجات مصرف می کنند.
در حالی که توصیه، پنج تا نه وعده در روز است. این موارد شامل افزایش مصرف فست فودها و نوشیدنی های شیرین، نخوردن صبحانه، مصرف غذاهای سرشار از کالری و چربی بین وعده های غذایی می باشد.
بخش بالایی از اضافه وزن و چاقی در بین دانش آموزان اربد مشاهده شده است که پیش بینی می شود وضعیت تغذیه ای نوجوانان در شمال اردن با سایر استان های مناطق مرکزی یا جنوبی اردن از جمله پایتخت، امان، که متوسط ​​وضعیت اقتصادی احتمالاً بالاتر است و همچنین درصد مادران شاغل و دانش آموزان نیز در این منطقه بیشتر است به احتمال زیاد در معرض تعداد بیشتری از غذاهای فست فود قرار دارند، برخلاف منطقه جنوبی اردن که دانش آموزان بیشتر از غذاهای پخته شده در خانه بهره مند می شوند.
در یک مطالعه در اردن مشخص شدکه 40٪ از انرژی دریافتی کودکان چاق (12-6 سال) از مصرف چربی در مقایسه با 28٪ در بین کودکان غیر چاق ناشی می شود. نوشیدنی های گازدار، مورد علاقه ی 60.7٪ پسران و 54.8٪ دختران هستند. در خاتمه، رفتار کم تحرک و مصرف غذاهای فست فود خطر چاقی و اضافه وزن را در بین دانش آموزان اردن افزایش داده است. در حالی که، فعالیت بدنی منظم خطر اضافه وزن را کاهش می دهد.
برنامه هایی که باعث افزایش آگاهی در مورد چاقی در کودکان و نوجوانان و عوارض جانبی آن می شود شامل ترکیبی از اصلاح رژیم غذایی، افزایش فعالیت بدنی، کاهش سبک زندگی بی تحرک و اصلاح رفتار می باشد.

برای خواندن مقالات بیشتر می توانید در سایت ما ثبت نام کرده و یا ازطریق وبلاگ ما مطالب بیشتری را دنبال کنید

منابع:

منبع رسمی  این مقاله وب سایت blogs.webmd باشد

[1] Rachel D, Eric A, David B. Complementary hypothesis on contributors to the

obesity epidemic. Obesity 2018;26(1):17e21.

[2] Ng M, Fleming T, Robinson M, Thomson B, Graetz N, Margono C, Mullany EC,

Biryukov S, Abbafati C, Abera SF, Abraham JP. Global,regional, and national

prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-

2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.

Lancet 2014;9945:766e81. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(14)60460-8.

[3] Hoffmann SW, Tug S, Simon P. Obesity prevalence and unfavorable health risk

behaviors among German kindergarten teachers: cross-sectional results of the

kindergarten teacher health study. BMC Publ Health 2013;13:127. https://

doi.org/10.1186/1471-2458-13-927.

[4] Ayer J, Charakida M, Deanfield JE, et al. Lifetime risk: childhood obesity and

cardiovascular risk. Eur Heart J 2015;36:1371e8.

[5] Lakshman R, Eiks CE, Ong Kk. Childhood obesity. Circulation 2012;14:1770e9.

[6] Al-Domi HA. Genetic factors that act as an effect modifier for environmental

risk factors of obesity. Dirasat Agric Sci 2013;1:27e37.

[7] Hill JO, Wyatt HR, Peters JC. Energy balance and obesity. Circulation

2012;126(1):126e32.

[8] De Craemer M, Lateva M, IotovaV, et al. Differences in energy balance-related

behaviours in European preschool children: the ToyBox-study. PLoS One

2015;10(3), e0118303.

[9] Al-Dalaeen AM, Al-Domi HA. Factors associated with obesity among school

children in Amman, Jordan. Malays J Nutr 2017;23(2):211e8.

[10] Te Velde SJ, Van Nassau F, Uijtdewilligen L, et al. Energy balance-related behaviours

associated with overweight and obesity in preschool children: a

systematic review of prospective studies. Obes Rev 2012;13:56e74.

[11] Forouzanfar MH, Alexander L, Anderson HR, et al. Global, regional, and national

comparative risk assessment of 79 behavioral, environmental and

occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries,

1990e2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study.

Lancet 2013;386:2287e323.

[12] Musaiger AO. Overweight and obesity in eastern mediterranean region:

prevalence and possible causes. J Obes 2011;2011:1e17.

[13] Khader Y, Irshaidat O, Khasawneh M, et al. Overweight and obesity among

school children in Jordan: prevalence and associated factors. Matern Child

Health J 2009;13:424e31.

[14] Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, et al. Establishing a standard definition for

child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000;320:

1240e7.

[15] Pereira M, Nogueira H, Padez C. Association between childhood obesity and

environmental characteristics: Testing a multidimensional environment index

using census data. Appl Geogr 2018;92:104e11.

[16] Byun W, Dowda M, Pate RR. Associations between screen-based sedentary

behavior and cardiovascular disease risk factors in Korean youth. J Kor Med

Sci 2012;27:388e94.

[17] Tremblay MS, LeBlanc AG, Janssen I, Kho ME, Hicks A, Murumets K, Colley RC,

Duggan M. Canadian sedentary behaviour guidelines for children and youth.

Appl Physiol Nutr Metabol 2011;36:59e64.

[18] Jabre P, Sikias P, Khater-Menassa B, Baddoura R, Awada H. Overweight children

in Beirut: prevalence estimates and characteristics. Child Care J health

dev 2005;31:159e65.

[19] U.S. Department of Health & Human Services. 2008 Physical activity guidelines

for Americans. At- A e glance: a fact sheet for professionals. Retrieved

October 16 2008, from, www.health.gov/PAGuidelines/guidelines/summary.

apx; 2008.

[20] Amin HE. Relationship between overall and abdominal obesity and periodontal

disease among young adults. East Mediterr Health J 2010;16:429e33.

[21] Janssen I, Katzmarzyk PT, Ross R. Waist circumference and not body mass

index explains obesity-related health risk. Am J Clin Nutr 2004;79:379e84.

[22] Ludwig DS, Peterson KE, Gortmakr SL. Relation between consumption of

sugar- sweetened drinks and childhood obesity: a prospective, observational

analysis. Lancet 2000;1357:505e827.

[23] Jamison W. Fast food - obesity and eating habits. 2007. Retrieved from, http://

ezinearticles.com/?Fast-Food—Obesity-and-Eating-Habits&id¼562034.

[24] Binkley JK, Eales J, Jekanowski M. The relation between dietary change and

rising US obesity. Int J Obes 2000;24:1032e9.

[25] Rosenheck R. Fast food consumption and increased caloric intake: a systematic

review of a trajectory towards weight gain and obesity risk. Obes Rev

2008;9:535e47.

[26] Musaiger AO, Al-Hazzaa HM, Takruri HR, et al. Change in nutrition and lifestyle

in the eastern mediterranean region: health impact. Journal of Nutrition

and Metabolism 2012;2012:1e3.

 

[27] WHO/EMRO Regional data on non-communicable diseases risk factors World

Health organization, Regional Office of East Mediterranean. Noncommunicable

diseases. http://www.emr.who.int.ncd. [Accessed 10 April

2010].

[28] Arab Center for Nutrition. Nutrition situation in the Arab countries. Bahrain:

Manama; 2009.

[29] Abu Baker N, Daradkeh S. Prevalence of overweight and obesity among adolescents

in Irbid governorate, Jordan. East Mediterr Health J 2010;16:

657e62.

[30] Sayegh A, Dini EL, Holt RD, Bedi R. Food and drink consumption, sociodemographic

factors and dental caries in 4-5-year-old children in Amman,

Jordan. Br Dent J 2002;193:37e42. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.4801478a.

تگ ها

زیب اندام
مربی انلاین
مربی آنلاین
zibandam
coach online
online coach
فعالیت بدنی
الگوهای رژیم غذایی
رژیم
رژیم غذایی
رژیم غذایی برای کاهش وزن
رژیم غذایی مناسب
رژیم غذایی محیطی

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه